Barnpsykolog, PhD, och lektor vid Stockholms Universitet.

Numer också barnboksförfattare!

Veterinären_omslag

lars.klintwall@yale.edu