Mitt huvudsakliga forskningsintresse just nu är så kallade “kausala symptomnätverk”. Finns beskrivet i en artikel i psykologtidningen, och här föreläsningsslides. Syftet är att individualisera behandling för personer med oklara eller flera diagnoser, identifiera subgrupper, och i framtiden möjliggöra självdiagnostik. Vi prövar ffa två metoder som kort kan beskrivas som en-lång-enkät-metoden (kan testas och få resultat HÄR), och dagliga-skattningar-vägs-ihop-metoden. Om du vill bidra till forskningen, eller bara är nyfiken – maila mig gärna på lars.klintwall@ki.se

Research interests

Currently, causal symptom networks as a way to conceptualize anxiety disorders and depression. Specifically, to develop a simple self-rating method that can still yield meaningful idiosyncratic symptom networks for identifying treatment foci in CBT. English version of interview to create causal symptom network.

Pre-print

Julian Burger, Vida Andikkhash, Nelly Jäger, Therese Anderbro, Tessa Blanken, Lars Klintwall. Novel Approach for Constructing Personalized Networks from Longitudinal Perceived Causal Relations. FULLTEXT

Published articles

Klintwall, Bellander, Cervin (2021): Perceived Causal Problem Networks: Reliability, Central Problems and Clinical Utility for Depression. Assessment.

Tyrberg & Klintwall (2022) Transdiagnostic Ultra-brief Behaviour Therapy for Psychiatric Inpatients: a Multiple-baseline Single-case Design. Journal of Psychiatric Intensive Care, 18;12 , pp. 83-94(12)

Smith, Hayward, Gale, Eikeseth, & Klintwall (2019). Treatment Gains from Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) are Maintained 10 Years Later. Behavior Modification. (PDF)

Gale, C. M., Eikeseth, S., & Klintwall, L. (2019). Children with Autism show Atypical preference for Non-social stimuli. Nature: Scientific reports9(1), 10355. (PDF)

Klintwall, Macari, Eikeseth & Chawarska (2014) “Interest level in 2-year-olds with autism spectrum disorder predicts rate of verbal, nonverbal, and adaptive skill acquisition.” Autism: International Journal of Research and Practice. 10.1177/1362361314555376 PDF

Klintwall, Eldevik & Eikeseth: (2015)  “Narrowing The Gap – Effects of Type and Intensity of Intervention on Developmental Trajectories in Autism.” Autism: International Journal of Research and Practice. 9: 5363: 10.1177/1362361313510067 PDF

Beinö, Roll, Klintwall, Långh, Odom & Bölte. (2019). Cross-Cultural Content Validity of the Autism Program Environment Rating Scale in Sweden. Journal of Autism and Developmental Disorders.

Klintwall, L (2012): “Ogräs, åkertistlar och taggiga växter – Psykiatrisk diagnostik ur ett vetenskapsteoretiskt och begreppsfilosofiskt perspektiv.” Nordisk Tidskrift för Hälsoforskning, 8, 108-115. PDF

Klintwall, L & Eikeseth, S. (2012) “Number and controllability of reinforcers as predictors of individual outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention.” Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 493-499. PDF

Klintwall & Berggren (2014) “Balansgång på Ockhams rakkniv: om hypotetiska konstrukt i Svartdal 2014“. Norsk Tidskrift for Atferdsanalyse, 41, xx-xx PDF

Långh, Hammar, Klintwall & Bölte: “Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism“. Early Intervention in Psychiatry (2018). PDF

Klintwall, L., Gillberg, C., Bölte, S. & Fernell, E. (2012) ”The efficacy of intensive behavioral intervention for children with autism: a matter of allegiance? ”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 139–140. PDF

Eikeseth, Klintwall, Jahr & Karlsson: (2012)  “Outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention in mainstream preschool and kindergarten settings”. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 829–835. PDF

Østvik, L., Eikeseth, S. & Klintwall L. (2012) ”Grammatical Constructions in Typical Developing Children: Effects of Explicit Reinforcement, Automatic Reinforcement and Parity” The Analysis of Verbal Behavior, 28, 73-82. PDF

Klintwall, L., Fernell, E., Holm, A. & Gillberg, C. (2011) ”Sensory abnormalities in autism”. Research in Developmental Disabilities. 32, 795-800. PDF

Eikeseth, Klintwall, Hayward & Gale: “Stress in Parents of Children with Autism Participating in Early and Intensive Behavioral Intervention” European Journal of Behavior Analysis, Volume 16, Issue 1, 2015

Dyvesveen, Christensen, Gladmann-Sørheim & Klintwall: (2013) “Establishing Vocal Mands using Modified Incidental Teaching Sessions” Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, xx-xx.

Skorge-Olaff, Larsen & Klintwall (2013) “Manglende generalisering av trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter workshop om incidental Teaching”. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, 39-46.

Høium, Klintwall & Lunde (2015) The effects of reflective counseling on learning outcomes for undergraduate students in social education. Uniped, vol 38, 2, 127–141

Østby, Høium, Bromstad, Hurlen, Brevik, Giskemo & Klintwall: “Innlæring av leseferdigheter hos elev i barneskolen ved hjelp av syntetisk metode“. In press, Fontene Forskning.

Articles stuck in preparation

Klintwall & Eikeseth: “The Sparks that Light Up the World: Variation in Primary Reinforcers and the Development of Social Behaviors or Autism” Submitted to The Behavior Analyst. PDF

Editor for books

Klintwall & Jegéus: “Leka, äta, prata – övningar för barn i behov av särskilt stöd”. Natur & Kultur, våren 2020.

Book chapters

Klintwall & Eikeseth (2013) “Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) in Autism” In V. B. Patel, V. R. Preedy, & C. R. Martin (Eds.), The Comprehensive Guide to Autism. pp 117-137. Springer, New York.  PDF

Eikeseth & Klintwall: (2013) Comprehensive Educational Interventions. In V. B. Patel, V. R. Preedy, & C. R. Martin(Eds.), The Comprehensive Guide to Autism. pp 2101-2123. Springer, New York. PDF

Eikeseth, Smith & Klintwall: (2014) “Discrete Trial Teaching and Discrimination Training” P. Sturmey, J. Tarbox, D. Dixon, & J. L. Matson (Eds.), Handbook of Early Intervention for Autism Spectrum Disorders: Research, Practice, and Policy, 293-324, Springer, New York. PDF