Mitt huvudsakliga forskningsintresse just nu är så kallade “kausala symptomnätverk”. Finns beskrivet i en artikel i psykologtidningen, och här föreläsningsslides. Syftet är att individualisera behandling för personer med oklara eller flera diagnoser, identifiera subgrupper, och i framtiden möjliggöra självdiagnostik. Vi prövar ffa två metoder som kort kan beskrivas som en-lång-enkät-metoden (kan testas och få resultat HÄR), och dagliga-skattningar-vägs-ihop-metoden. Om du vill bidra till forskningen, eller bara är nyfiken – maila mig gärna på lars.klintwall@ki.se

Research interests

Currently, causal symptom networks as a way to conceptualize anxiety disorders and depression. Specifically, to develop a simple self-rating method that can still yield meaningful idiosyncratic symptom networks for identifying treatment foci in CBT.

Published articles

Klintwall, Bellander, Cervin (2021): Perceived Causal Problem Networks: Reliability, Central Problems and Clinical Utility for Depression. Assessment.

Smith, Hayward, Gale, Eikeseth, & Klintwall (2019). Treatment Gains from Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) are Maintained 10 Years Later. Behavior Modification. (PDF)

Gale, C. M., Eikeseth, S., & Klintwall, L. (2019). Children with Autism show Atypical preference for Non-social stimuli. Nature: Scientific reports9(1), 10355. (PDF)

Klintwall, Macari, Eikeseth & Chawarska (2014) “Interest level in 2-year-olds with autism spectrum disorder predicts rate of verbal, nonverbal, and adaptive skill acquisition.” Autism: International Journal of Research and Practice. 10.1177/1362361314555376 PDF

Klintwall, Eldevik & Eikeseth: (2015)  “Narrowing The Gap – Effects of Type and Intensity of Intervention on Developmental Trajectories in Autism.” Autism: International Journal of Research and Practice. 9: 5363: 10.1177/1362361313510067 PDF

Beinö, Roll, Klintwall, Långh, Odom & Bölte. (2019). Cross-Cultural Content Validity of the Autism Program Environment Rating Scale in Sweden. Journal of Autism and Developmental Disorders.

Klintwall, L (2012): “Ogräs, åkertistlar och taggiga växter – Psykiatrisk diagnostik ur ett vetenskapsteoretiskt och begreppsfilosofiskt perspektiv.” Nordisk Tidskrift för Hälsoforskning, 8, 108-115. PDF

Klintwall, L & Eikeseth, S. (2012) “Number and controllability of reinforcers as predictors of individual outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention.” Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 493-499. PDF

Klintwall & Berggren (2014) “Balansgång på Ockhams rakkniv: om hypotetiska konstrukt i Svartdal 2014“. Norsk Tidskrift for Atferdsanalyse, 41, xx-xx PDF

Långh, Hammar, Klintwall & Bölte: “Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism“. Early Intervention in Psychiatry (2018). PDF

Klintwall, L., Gillberg, C., Bölte, S. & Fernell, E. (2012) ”The efficacy of intensive behavioral intervention for children with autism: a matter of allegiance? ”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 139–140. PDF

Eikeseth, Klintwall, Jahr & Karlsson: (2012)  “Outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention in mainstream preschool and kindergarten settings”. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 829–835. PDF

Østvik, L., Eikeseth, S. & Klintwall L. (2012) ”Grammatical Constructions in Typical Developing Children: Effects of Explicit Reinforcement, Automatic Reinforcement and Parity” The Analysis of Verbal Behavior, 28, 73-82. PDF

Klintwall, L., Fernell, E., Holm, A. & Gillberg, C. (2011) ”Sensory abnormalities in autism”. Research in Developmental Disabilities. 32, 795-800. PDF

Eikeseth, Klintwall, Hayward & Gale: “Stress in Parents of Children with Autism Participating in Early and Intensive Behavioral Intervention” European Journal of Behavior Analysis, Volume 16, Issue 1, 2015

Dyvesveen, Christensen, Gladmann-Sørheim & Klintwall: (2013) “Establishing Vocal Mands using Modified Incidental Teaching Sessions” Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, xx-xx.

Skorge-Olaff, Larsen & Klintwall (2013) “Manglende generalisering av trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter workshop om incidental Teaching”. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40, 39-46.

Høium, Klintwall & Lunde (2015) The effects of reflective counseling on learning outcomes for undergraduate students in social education. Uniped, vol 38, 2, 127–141

Østby, Høium, Bromstad, Hurlen, Brevik, Giskemo & Klintwall: “Innlæring av leseferdigheter hos elev i barneskolen ved hjelp av syntetisk metode“. In press, Fontene Forskning.

Articles stuck in preparation

Klintwall & Eikeseth: “The Sparks that Light Up the World: Variation in Primary Reinforcers and the Development of Social Behaviors or Autism” Submitted to The Behavior Analyst. PDF

Editor for books

Klintwall & Jegéus: “Leka, äta, prata – övningar för barn i behov av särskilt stöd”. Natur & Kultur, våren 2020.

Book chapters

Klintwall & Eikeseth (2013) “Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) in Autism” In V. B. Patel, V. R. Preedy, & C. R. Martin (Eds.), The Comprehensive Guide to Autism. pp 117-137. Springer, New York.  PDF

Eikeseth & Klintwall: (2013) Comprehensive Educational Interventions. In V. B. Patel, V. R. Preedy, & C. R. Martin(Eds.), The Comprehensive Guide to Autism. pp 2101-2123. Springer, New York. PDF

Eikeseth, Smith & Klintwall: (2014) “Discrete Trial Teaching and Discrimination Training” P. Sturmey, J. Tarbox, D. Dixon, & J. L. Matson (Eds.), Handbook of Early Intervention for Autism Spectrum Disorders: Research, Practice, and Policy, 293-324, Springer, New York. PDF