PodcastenBarnpsykologerna“, med Liv Svirsky!

Populärvetenskapliga artiklar:
Idealsamhället som avskaffade alla utopier” Svenska Dagbladet 2012-01-04 FULLTEXT
Brist på socialt intresse en orsak till autism” Psykologtidningen, #6, 2013: FT
“Psykometriker utan mentalism – Denny Borsboom” – Beteendeterapeuten FT
“Mot ett sjukt samhälle hjälper inga piller” -Tvärdrag 2013-05-31 FT
Recension: Rachel Cooper: Psychiatry and Philosophy of Science” – Psykologtidningen #1, 2009. FT
Rec: Björn Philips (red): Vad är verksamt i psykoterapi?” – Psykologtidningen. FT
RecDaniel Bjork: BF Skinner – A Life” – Beteendeterapeuten
Rec: Hilke Kuhlman: Living Walden Two” – Beteendeterapeuten
Rec: Frank & Frank: Persuasion and Healing” – Oxytozine #1, FT
Rec: Ian Hacking: Mad Travellers” – Oxytozine #2, FT
Rec: BF Skinners Walden Two” – Oxytozine #3 FT
“Rainman goes east: autismbehandling i Ryssland” – Oxytozine #3, FT