PodcastenBarnpsykologerna“, med Liv Svirsky!

Böcker

Rädda Vuxna – en barnbok om att övervinna rädslor“. Illustrationer av Amanda LeCorney. Natur & Kultur, publicerad jan 2020.

Leka, prata, äta – Övningar för att hjälpa barn med särskilda behov – redaktör med Maria Jegeus. Natur & Kultur, publicerad april 2020. 

Populärvetenskapliga artiklar:

“Mål eller besvärsminskning? Vad är syftet med terapi?” Modern psykologi, mars 2020. FULLTEXT

“Risker med obehandlad ångest hos barn” med Maral Jolstedt i Psykologtidningen, januari 2020. FULLTEXT

“Metaforer i psykoterapi – så funkar det” Modern Psykologi, dec 2019

“Vad orsakar symptom? Symptom!” Modern Psykologi, mars, 2019 Fulltext

Idealsamhället som avskaffade alla utopier” SvD 2012 PDF
Brist på socialt intresse och autism” Psykologtidningen, 2013: PDF
“Psykometriker utan mentalism – Denny Borsboom” – Beteendeterapeuten PDF
Mot ett sjukt samhälle hjälper inga piller” -Tvärdrag 2013 PDF
Recension: Psychiatry and Philosophy of Science” – Psykologtidningen 2009. PDF
Rec: Björn Philips (red): Vad är verksamt i psykoterapi?” – Psykologtidningen. PDF
RecDaniel Bjork: BF Skinner – A Life” – Beteendeterapeuten
Rec: Hilke Kuhlman: Living Walden Two” – Beteendeterapeuten
Rec: Frank & Frank: Persuasion and Healing” – Oxytozine, PDF
Rec: Ian Hacking: Mad Travellers” – Oxytozine, PDF
Rec: BF Skinners Walden Two” – Oxytozine, PDF
“Rainman goes east: autism i Ryssland” – Oxytozine, PDF