PodcastenBarnpsykologerna“, med Liv Svirsky!

Böcker

“Rädda Vuxna – en barnbok om att övervinna rädslor”. Illustrationer av Amanda LeCorney. Natur & Kultur, publiceras januari 2020.

“The Comic Sans Guide to Autism – enkla evidensbaserade övningar för att främja utveckling hos barn i förskoleålder” – redaktör med Maria Jegeus. Natur & Kultur, publiceras april 2020.

Populärvetenskapliga artiklar:

“Vad orsakar symptom? Symptom!” Modern Psykologi, mars, 2019 Fulltext
Idealsamhället som avskaffade alla utopier” SvD 2012 PDF
Brist på socialt intresse och autism” Psykologtidningen, 2013: PDF
“Psykometriker utan mentalism – Denny Borsboom” – Beteendeterapeuten PDF
Mot ett sjukt samhälle hjälper inga piller” -Tvärdrag 2013 PDF
Recension: Psychiatry and Philosophy of Science” – Psykologtidningen 2009. PDF
Rec: Björn Philips (red): Vad är verksamt i psykoterapi?” – Psykologtidningen. PDF
RecDaniel Bjork: BF Skinner – A Life” – Beteendeterapeuten
Rec: Hilke Kuhlman: Living Walden Two” – Beteendeterapeuten
Rec: Frank & Frank: Persuasion and Healing” – Oxytozine, PDF
Rec: Ian Hacking: Mad Travellers” – Oxytozine, PDF
Rec: BF Skinners Walden Two” – Oxytozine, PDF
“Rainman goes east: autism i Ryssland” – Oxytozine, PDF